Invistra

Iedere persoon heeft recht op veiligheid. Maar wat is veiligheid eigenlijk? We houden het simpel. Veiligheid is de mate van afwezigheid van gevaarlijke situaties, omstandigheden en/of personen. Dit geldt ook op de werkvloer.
Invistra ziet het als een prachtige opdracht om te investeren in arbeidsveiligheid. Verminderen van arbeidsrisico’s zorgt voor minder arbeidsongevallen. Elk arbeidsongeval is er één teveel voor de getroffen persoon, betrokkene(n) en bedrijf. Als het dan toch gebeurt is snel en adequaat handelen nodig.
Contactgegevens
Invistra
Meidoorn 19
2992 VM Barendrecht
Tel.: 06-4699491
Web: www.invistra.nl