Om Sions Wil: al lang niet meer alleen een blad

Uitgeverij Om Sions Wil, in 1936 als pastoraal blad begonnen, is anno 2014 een springlevende organisatie, die naast het blad ‘Om Sions Wil’ in staat blijkt jaarlijks 20 tot 25 boeken uit te geven. Niet alleen ouderen, ook jongeren staan op het netvlies. Dat er voor komend voorjaar een boek voor jongeren over de Dordtse Leerregels en een over de heilsfeiten op de rol staat, getuigt daarvan.

„Wij hebben tegenwoordig twee takken. Aan de ene kant het blad en aan de andere kant het Boekenfonds”, vertelt hoofdredacteur C. de Pater. „Het blad verscheen sinds mei 1936 als ‘zondagsbode’, uitgaande van de Ned. Herv. Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Haastrecht. Sinds 2007 is het omgevormd tot een pastoraal blad voor de gereformeerde gezindte. Predikanten uit de verschillende kerkverbanden zetten zich in om, ondanks de verschillen in onze gezindte, te kijken naar dat was ons samenbindt. Daarnaast veranderde de lay-out naar een magazine, uitgegeven in kleur. We gaan steeds grote kerkpolitieke strijdpunten uit de weg en blijken in staat om, mede daardoor, medewerkers te hebben uit alle kerkelijke denominaties van de gereformeerde gezindte. Vernieuwend zijn is niet onze eerste prioriteit. Wel het bieden van handreikingen aan gezinnen.”

De andere poot van het bedrijf is het uitgeven van boeken. De Pater: „We hebben het kinderboekenfonds, waarbij de schrijfster Ada Schouten-Verrips de bekendste schrijfster is. We geven daarnaast een aantal nieuwe goede schrijvers een podium. Zo komt Daniël Rosbergen binnenkort met een boek over de Dordtse Leerregels voor jongeren (‘Leerstuk of stuk leer?’) We willen boeken met theologische inhoud bereikbaar maken voor jongeren en in dat licht brengen we ook levensbeschrijvingen van bijvoorbeeld de Engelse prediker John Ryle en Amerikaan Jonathan Edwards. Jeroen Kriekaard schrijft een boek over de heilsfeiten voor jongeren.”
Naast het kinderboekenfonds bestaat het gewone boekenfonds voor volwassenen en ook daarvoor zit Om Sions Wil niet stil. „Er komen uitgaven van Lettmar over het Gebed des Heeren, een uitgave van James Fowler. Omdat we een professionele en kundige vertaler voor ons aan het werk hebben, kunnen we dat verantwoord doen”, aldus De Pater.

Website
Wie de website www.omsionswil.nl bekijkt, ziet dat de organisatie meer doet dan alleen uitgeven en verkopen. Kinderen, maar ook ouderen kunnen in een schrijf-wedstrijd meestrijden om een verhaal geplaatst te krijgen in een speciaal uitgegeven Kerst-bundel. Om Sions Wil organiseert een cursus Ryle, organiseer-de eerder een symposium over ‘geloof en gevoel’ en een themabijeenkomst over ‘Is kerkelijke verdeeldheid zonde?’ Kortom: Om Sions Wil is een actieve ‘speler’ in de christelijke uitgeverswereld.

Contactgegevens
Uitgeverij Om Sions Wil
Ridder van Catsweg 693
2804 RR Gouda
Tel.: 0182 - 53 21 58
Web: www.omsionswil.nl