Doelstelling

Op 6 oktober 2014 zijn de statuten van de VRO integraal gewijzigd. De statuten verwoorden het doel van de VRO als volgt:

> Het verenigen van ondernemingen die in overeenstemming met de grondslag van de vereniging hun beroep en/of bedrijf uitoefenen en mitsdien met name geen producten of diensten aanbieden of verrichten op de zondag.
> De (collectieve) presentatie van bedoelde ondernemingen die zich als zodanig willen onderscheiden van andere ondernemingen.
> De bezinning op problemen van proncipiële en materiële aard die samenhangen met beroeps- en bedrijfsuitoefening in overeenstemming met de grondslag van de vereniging.
> De behartiging van de (collectieve) belangen van haar leden.
> Het vormen en versterken van goede contacten en verhoudingen van de leden onderling.
> Al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.De VRO wil de doelstelling verwezenlijken door diverse activiteiten, waaronder het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het voeren van een VRO-vignet en het alleen of gezamenlijk met andere organisaties indienen van voorstellen, verzoek- of bezwaarschriften bij betreffende instanties.
 
Twitter
VRO @VROweb
DV 26 september 2017: bedrijfsbezoek bij Duifhuizen Lederwaren! Van harte welkom. https://t.co/6apACt7p9i
108 weken geleden
En hou ook 26 september alvast vrij in uw agenda: het bedrijfsbezoek bij @Duifhuizen in #Oud-Beijerland!
124 weken geleden
D.V. 13 juni 2017: Algemene ledenvergadering van de VRO. Gastheer is #Wesotronic #barendrecht. Meer info: https://t.co/dwKbxQ3XHz
124 weken geleden
Ton Twigt zojuist als nieuwe voorzitter van de VRO benoemd. Nadat Evert v Engelenhoven als bestuurslid is benoemd.
172 weken geleden