Historie

Vanwege het sterk afgenomen besef in de samenleving van de betekenis van de zondag als rustdag en dag van bijzondere wijding aan God, is de VRO in 1994 opgericht.

In bedrijven, en in het bijzonder in het winkelbedrijf, wordt het steeds meer als normaal beschouwd dat diensten en goederen op zondag worden aangeboden.

De VRO wil bedrijven, die zich willen richten naar wat God van ons wil, herkenbaar maken. Daarom is al vrij snel gekomen tot een VRO-vignet, waardoor leden te herkennen zijn als bedrijven of organisaties die in hun wijze van werken en in hun bedrijfsimago te herkennen zijn als "Bijbels genormeerd."
Daarin speelt niet alleen de zondag een rol, maar ook eerlijkheid, verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld om ons heen, dicht bij en ver weg. Klanten van reformatorische ondernemers moeten kunnen bouwen en vertrouwen op degelijkheid.

De VRO wil samen met de leden en andere partners komen tot het formuleren van antwoorden op de maatschappelijke ontwikkelingen. Vragen als "Hoe ga je om met ziekteverzuim?", "Hoe kom je tot ontslag van een werknemer?", "Hoe kan ik verantwoord ondernemen?" en "Hoe verbeter ik mij bedrijfsimago?" zijn vragen die een reformatorische christen graag deelt met andere onderemers uit dezelfde achterban. De VRO wil meer en meer het platform zijn, waarbij deze zaken aan de orde komen. Ook kan het interessant zijn om van jonge, net opgeleide en enthousiaste schoolverlaters te leren. De VRO legde contacten met het Hoornbeeck College, dé school voor MBO, met vestigingen in zowel Rotterdam als Amersfoort. Diverse succesvolle ondernemspitchen hebben we inmiddels achter de rug, waarbij jonge jongens en meisjes met hun mini-ondernemingen functioneerden als ware eye-openers.
Jaren lang is gedacht dat we heel veel vanuit een bestuur moesten regelen. We waren vooral op onderlinge contacten gericht.
Anno 2014 hebben we het beleid wat verlegd: we faciliteren! We spelen in op vragen en inspirerende initiatieven vanuit het veld en brengen de knowhow en voordelen die leden aan elkaar te bieden hebben voor het voetlicht. De VRO als schakel in het reformatorische ondernemersveld!

Twitter
VRO @VROweb
DV 26 september 2017: bedrijfsbezoek bij Duifhuizen Lederwaren! Van harte welkom. https://t.co/6apACt7p9i
108 weken geleden
En hou ook 26 september alvast vrij in uw agenda: het bedrijfsbezoek bij @Duifhuizen in #Oud-Beijerland!
124 weken geleden
D.V. 13 juni 2017: Algemene ledenvergadering van de VRO. Gastheer is #Wesotronic #barendrecht. Meer info: https://t.co/dwKbxQ3XHz
124 weken geleden
Ton Twigt zojuist als nieuwe voorzitter van de VRO benoemd. Nadat Evert v Engelenhoven als bestuurslid is benoemd.
172 weken geleden