Nieuwjaarsbijeenkomst 2016 De Pineta

Meer dan 5000 keer moet tijdens de VRO-nieuwjaarsbijeenkomst van de VRO in Zalencentrum De Pineta in Nunspeet het ‘beste wensen’ of ‘gezegend 2016’ hebben geklonken. De ondernemersvereniging mocht zich in een goede en enthousiaste opkomst verheugen.

Tijdens de bijeenkomst maakte de vereniging bekend dat men het voortouw neemt in de organisatie van een groots symposium op D.V. 29 april van dit jaar rondom de identiteitsvraag van iedere ondernemer: waarin verschil ik van mijn niet-christelijke collega? SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf zal er de degens kruisen met de Nederlandse top-10 spreker en seculier econoom/journalist Mathijs Bouman en de openbare discussie aangaan met een brede vertegenwoordiging van het christelijk bedrijfsleven. Zowel vertegenwoordigers van RMU, VRCL en het Hoornbeeck College zegden hun medewerking al toe. Ook zullen er diverse workshops rond het thema worden georganiseerd.
Rina Molenaar, lid van de Raad van Bestuur van de stichting Woord en Daad kondigde aan met haar organisatie lid te zullen worden van de VRO. Zij legde het werk van de stichting nog eens aan het hart van de aanwezige ondernemers. Zij komt binnenkort met een voorstel om de VRO-leden te interesseren om maatschappelijk verantwoord ondernemen gestalte te kunnen geven. Tijdens een live-interview met haar bleken enkele ondernemers direct geïnteresseerd.
Vier nieuwe leden presenteerden zich: Bart van Vulpen van Isomaatwerk, Wim Verhoeks van Bunt Groep, Dirkjan Steehouwer van particulier recherchebureau Wyst, Roelof Veldhuizen van Administratie Plus Go en ook Jan Willem van der Wiel van Kunstgrasgigant liet iets over het succes van die organisatie weten. Zes Hoornbeeck-studentes presenteerden tijdens de maaltijd resultaten van de VRO-enquête die tijdens de Gorinchemse Familiedagen werd gehouden. VRO-leden kunnen daardoor gericht geïnteresseerde klanten bereiken. De diverse stagiaires die Administratie Plus Go heeft in het kader van de eigen bezigheden maken het werk af.
De VRO hield de bijeenkomst deze keer bij Zalencentrum De Pineta, zelf ook lid van de vereniging.