• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Over VRO

Historie
Vanwege het sterk afgenomen besef in de samenleving van de betekenis van de zondag als rustdag en als dag van bijzondere wijding aan God, is de VRO in 1994 opgericht. Een tweede element om tot oprichting over te gaan, was het feit dat velen constateerden dat grote bedrijven de kleinere zodanig beconcurreerden in gangbare media, dat deze kleinere organisaties dat als verstikkend ervoeren.

Ontwikkeling

In bedrijven, vooral in de winkelbedrijven, wordt het steeds meer als normaal beschouwd dat diensten en goederen op zondag worden aangeboden. Maar dat staat niet op zichzelf. Er komt steeds meer druk vanuit de seculiere wereld op christelijke ondernemers.

Bij een reformatorische ondernemer speelt niet alleen de zondag een rol, maar ook eerlijkheid, verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld om ons heen, dicht bij en ver weg. Klanten van reformatorische ondernemers moeten kunnen bouwen en vertrouwen op degelijkheid. De VRO wil samen met de leden en andere partners komen tot het formuleren van antwoorden op de maatschappelijke ontwikkelingen. Vragen als “Hoe ga je om met ziekteverzuim?”, “Hoe kom je tot ontslag van een werknemer?”, “Hoe kan ik verantwoord ondernemen?” en “Hoe verbeter ik mij bedrijfsimago?” zijn vragen die een reformatorische christen graag deelt met andere onderemers uit dezelfde achterban.

De VRO wil meer en meer het platform zijn, waarbij deze zaken aan de orde komen. Ook kan het interessant zijn om van jonge, net opgeleide en enthousiaste schoolverlaters te leren. De VRO legde contacten met het Hoornbeeck College, dé school voor MBO, met vestigingen in zowel Rotterdam als Amersfoort. Diverse succesvolle ondernemerspitchen hebben we inmiddels achter de rug, waarbij jonge jongens en meisjes met hun mini-ondernemingen functioneerden als ware eye-openers.

Jarenlang is gedacht dat we heel veel vanuit een bestuur moesten regelen. We waren vooral op onderlinge contacten gericht. We hebben inmiddels het beleid wat verlegd: we faciliteren! We spelen in op vragen en inspirerende initiatieven vanuit het veld en brengen de knowhow en voordelen die leden aan elkaar te bieden hebben voor het voetlicht. Het bestuur heeft recent vijf kernwaarden geformuleerd en wil daar de komende jaren de aandacht op richten: bezinning, zondag als rustdag, bedrijfsbezoeken, goede contacten en belangenbehartiging.

Ton Twigt, voorzitter

De VRO als schakel in het reformatorische ondernemersveld!Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier