• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Privacy

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en/of informatie verstrekt via het contact- en/of het nieuwsbriefformulier. De gegevens die daardoor met ons worden gedeeld, hebben betrekking op uw privacy. Uw privacy geniet bij ons de hoogste prioriteit. Wij gaan daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze privacyverklaring laten wij graag zien hoe wij dat doen.

Wie zijn wij?

De Verenigde Reformatorische Ondernemingen (VRO) is een vereniging van reformatorische bedrijven. De VRO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen. Dit zijn personen op wie persoonsgegevens betrekking hebben. U bent bijvoorbeeld een betrokkene wanneer u persoonsgegevens deelt via de website. Onder de verwerking van persoonsgegevens verstaan wij onder andere het verzamelen, ordenen, wijzigen, opvragen, vernietigen, beveiligen of delen van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De VRO verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van de VRO, onze website bezoekt of wanneer u zelf persoonsgegevens verstrekt aan de VRO. U bent niet verplicht om persoonsgegevens te delen met de VRO. Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam;
  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Postcode;
  • Plaatsnaam;
  • Telefoonnummer;
  • Mobiele telefoonnummer;
  • E-mailadres.

Op de website gebruiken wij cookies. Wij gebruiken functionele cookies en analyserende cookies. Cookies zijn bestanden die de server plaatst op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Daarmee kunnen wij bepaalde informatie over uw zoekgedrag vastleggen. U kunt altijd zelf uw toestemming voor het gebruik van cookies weigeren of intrekken.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens? En welke grondslag hebben wij daarvoor?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn, wanneer wij uw toestemming hebben, wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot onze dienstverlening of om goederen en/of diensten bij u af te leveren. Daarnaast gebruiken wij de informatie die wij verkrijgen door middel van cookies om onze website te verbeteren (functionele cookies) en uw gedrag op onze website te analyseren (analyserende cookies). Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

Op welke manier en hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, toegang door onbevoegde personen, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU (voornamelijk in Nederland) en delen deze niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij uw gegevens delen met een derde, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst met de betreffende derde om te waarborgen dat deze derde dezelfde veiligheidsmaatregelen in acht neemt om uw persoonsgegevens te beschermen. Ten slotte bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Wat zijn uw rechten?

U heeft als betrokkene verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door de VRO. U kunt te allen tijde inzage verlagen in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. Ook kunt u navragen welke gegevens worden bewaard, op welke manier, en hoelang en met welk doel de gegevens worden bewaard. Daarnaast kunt u uw gegevens laten wijzigen of uw machtiging tot het gebruik van uw gegevens intrekken. Wij mogen uw gegevens alleen vernietigen wanneer er geen wettelijke verplichting (meer) bestaat om uw gegevens te bewaren. Wij zullen uw gegevens dan vernietigen als wij geen gerechtvaardigd belang (meer) hebben om deze te bewaren.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door de VRO? Neem dan contact op met de heer Chris Koster. Wanneer u een verzoek wilt doen tot inzage in uw persoonsgegevens vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt de privacygevoelige onderdelen van het document hierbij afdekken. U kunt contact opnemen via de volgende gegevens:

Verenigde Reformatorische Ondernemingen
Postbus 100
8080 AC Elburg
info@vroweb.nl

Wij zullen uw vraag of verzoek in ieder geval binnen 30 dagen afhandelen. Heeft u een klacht maar dient u die liever niet bij ons in? U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier