• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Actueel

Jubilerende VRO: ‘Omdat de tijd erom vraagt!’

„De tijd vráágt erom!” Dat zei VRO-voorzitter Ton Twigt tijdens zijn openingstoespraak op de jubileumbijeenkomst van de VRO op 24 september toen het over de noodzaak van een ondernemersvereniging als de VRO ging.

Twigt trok vanuit het Bijbelboek Micha lijnen naar de omstandigheden in de 21e eeuw. „Ook toen was de godsdienst leeg en de mensen vol eigendunk. Ook toen een samenleving die vergeten was wat het zeggen wil dat ‘gerechtigheid een volk verhoogt’ en dat in het onderhouden van Gods geboden grote loon ligt. Het volk riep tegen Micha: ‘Profeteer niet tegen ons! Houd op over onze schuld en kom met een beter verhaal!’ Toch ging in Micha’s leven God voorop. Ondanks alles mogen we nooit vergeten dat er altijd nog 7000 waren die de knieën voor Baäl niet gebogen hadden toen dat allerminst werd verwacht. De hand des Heeren is niet verkort en dat is ook de Boodschap voor een jarige VRO. Die God wijst ons de Weg en houdt ons ook nu nog voor: ‘Mij is het zilver en Mij is het goud!’,” aldus Twigt.

De leden van de VRO stapten halverwege de middag in de bus en kregen een ‘uitje met rondleiding’ aangeboden door de stad Amersfoort. „U bent vast van de regering!” riep een kleine jongen toen hij een van de VRO-leden in een groep zag lopen. „U ziet er zó netjes uit!” De verschillende VRO-groepen zagen hoe de stad zich ontwikkelt, het centrum heeft verlegd en historische monumenten met bouwwerken van moderne architectuur vermengt.

Directeur Diederick van Dijk van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) kreeg van de VRO aan het einde van de middag de gelegenheid om zijn organisatie te presenteren. „In het kort komt het werk van de NPV erop neer dat wij opkomen voor het leven zoals God dat aan ons heeft gegeven en dat van het prille begin tot het laatste levenseinde. Wereldwijd lijkt de wetenschap vooral ingenomen met het feit dat men ‘betere mensen’ lijkt te kunnen maken in plaats van ‘mensen beter maken’. Hoe ver zijn we weg dat door al het gesleutel aan het DNA ook kan worden gesleuteld aan het IQ en het karakter van de mens kan worden beïnvloed? Zijn de levende experimenten straks aangepast of aangetast? Let op: we gaan hier nog veel meer van horen!” aldus Van Dijk.

De jubileumbijeenkomst werd, zoals gebruikelijk, afgesloten met een feestelijk buffet.

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier