• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Leden

Contactgegevens

Stichting Vrienden van Lelie zorggroep
Hoofdweg 222
3067 GJ Rotterdam
T 0900 22 44 777 | 06 10 28 90 34
E e.vanoene@leliezorggroep.nl
W www.vriendenvanleliezorggroep.nl

Stichting Vrienden van Lelie zorggroep

De vrienden van Lelie zorggroep geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan.

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen een beroep op de zorg doen. Het aantal zorgmedewerkers is echter beperkt en de reguliere middelen zijn niet altijd toereikend. Het is dan ook belangrijker dan ooit om samen de schouders te zetten onder liefdevolle zorg. De Vrienden van Lelie zorggroep ondersteunt initiatieven en projecten om meer mogelijk te maken voor de cliënten van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep Wonen, Zorg en Welzijn.

Missie
De vrienden van Lelie zorggroep werken aan aandacht en aanvullende voorzieningen in jeugdhulpverlening en ouderenzorg.

We willen meer glimlachen van geluk op de gezichten toveren van de cliënten van Lelie zorggroep. Dit doen we door:
· vriendschappen te faciliteren tussen samenleving en cliënten, tussen informele zorg en formele zorg;
· vanuit een christelijke levensbeschouwing de ontwikkeling van maatschappelijke en medisch-ethische vraagstukken
binnen Lelie zorggroep te steunen en deze ook uit te dragen.

De vriendschappen zijn gericht op de genoemde missie van de vriendennetwerken en kunnen zich uiten in:
> Gebed
> Morele steun
> Geld (donaties/schenkingen
> Tijd (vrijwillige inzet)
> Intellectuele bijdrage

 

Zie voor meer info:
http://www.vriendenvanagathos.nl
http://www.vriendenvancuradomi.nl
http://www.vriendenvanleliezorggroep.nl

 

 

Lelie zorggroep

 

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier