• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Leden

Contactgegevens

Olijrhook & Koster Vermogensadviseurs
Henri Knapstraat 62
4207PG Gorinchem
T 0638903745
E chris@olijrhookenkoster.nl
W www.olijrhookenkoster.nl

Olijrhook & Koster Vermogensadviseurs
Wie een beetje vermogen heeft opgebouwd, gaat daar graag zuinig mee om. Hij gebruikt het als appeltje voor de dorst of bestemt het als pensioen of wil de eigen kinderen erin doen delen. Wat is verantwoord en slim? De deskundige medewerkers van Olijrhook & Koster Vermogensadviseurs adviseren graag!
„Er blijven altijd mensen die vermogen hebben opgebouwd, of doorspaarden en er zijn mensen die ook tijdens de crisis nog vermogensgroei wisten te realiseren. Nu de crisis anders begint aan te voelen, denken mensen weer meer na over wat zij met hun vermogen willen. Mensen met een vermogen vanaf 200.000 euro doen er goed aan zich goed te laten voorlichten”, zegt drs. Chris Koster, mede-eigenaar van Olijrhook & Koster Vermogensadviseurs.
„Financieel inzicht bieden en cliënten met hun vermogen begeleiden, gebaseerd op het opbouwen en versterken van de vertrouwensband. Dat is de kern van ons dagelijks werk. Inkomens- en vermogensplanning, gecombineerd met wensen en doelen, de regierol voor de cliënt uitoefenen, financiële privéchauffeur en vertrouwensman mogen zijn. Dat is wat ons elke dag weer veel voldoening geeft in ons werk. Inzicht biedt immers uitzicht! Ik doe dat bovendien objectief en ongebonden: de cliënt krijgt een absoluut onafhankelijk advies en maakt zélf de keuze! Mijn taak is uit te zoeken welke partij goed is voor welke klant,” zo laat hij weten.
Dat mensen niet altijd goed met hun vermogen omgaan, blijkt volgens hem wel uit het feit dat velen de in rekening gebrachte kosten van twee tot drie procent zo maar accepteren. „Bij 1 procent moet je klaar zijn. Als wij dat voor de cliënt weten binnen te slepen, en dat doen we, heeft hij onze kosten er snel uit!”
Olijrhook & Koster Vermogensadviseurs richt zich op particulieren en ondernemers, met de focus op de laatsten. Chris: „Ondernemers wikken nogal eens over wat ze moeten doen met het verkregen geld wanneer zij hun bedrijf verkopen of hebben verkocht. Ze hebben een bepaalde inkomenswens en willen weten hoe lang ze daar van zouden kunnen leven. Op dit moment zie je ook dat de familielening erg in trek is en om erfbelasting te besparen stellen we voor de cliënten regelmatig een schenkingsplan op.”
Zie voor meer info: www.olijrhookenkoster.nl

 

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier