• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Leden

Contactgegevens

Steunfonds Israël | Isaäc da Costa
p/a Watersnip 7
3628 CC Kockengen
T 0118-856805 / 06-14057236
E ondernemers@steunfondsisrael.nl
W www.steunfondsisrael.nl

Steunfonds Israël | Isaäc da Costa

Steunfonds Israël wil dicht bij de ondernemer zijn

 “Steunfonds Israёl” is dit jaar lid geworden van de VRO. „En dat niet zomaar: we willen zo dicht mogelijk bij de ondernemers komen en willen graag zien wat we voor elkaar kunnen betekenen. En natuurlijk in de hoop dat het doel de ondernemers  aanspreekt: de evangelieverkondiging onder het Joodse volk in Israёl.. Dat verdient ons aller steun,” aldus penningmeester Rien Timmerman van de stichting.

Steunfonds Israël werkt volgens Timmerman op twee manieren aan de verbreiding van het Evangelie: door rechtstreekse steun aan pastors en gemeenten ter plaatse, maar ook via steun aan instellingen voor zorg en educatie. Het bestuurslid: „Er zijn nu zo’n zeven gemeenten die we steunen: meest gemeenten van tussen de 50 en de 100 leden. Alléén de Grace&Truth gemeente in Kanot van ds. D. Zadok telt een kleine 200 leden. Zo is er recent een Russischtalige gemeente vlak bij Ceasarea bijgekomen. Zij huren er een zaal en hebben die voor de wekelijkse  samenkomsten ingericht als kerkzaal. Er zijn gemeenten die een goede eigen plek van samenkomen hebben maar dat geldt niet voor iedere gemeente die Messiasbelijdend is. Het is voor een soms vrij jonge- en kleine gemeenten nauwelijks haalbaar om een eigen kerk-ruimte te onderhouden. Velen komen dan ook nog steeds in ‘een huiskamer’ samen.”

 

Gods woord – het Nieuwe Testament

Volgens Timmerman is de achterban van Steunfonds Israёl te zoeken in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. „De Trinitarian Bible Society (TBS), zusterorganisatie van de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS), is enkele jaren geleden begonnen met het reviseren van de Hebreeuwse vertaling Nieuwe Testament door Franz Delitzsch. Door gebrek aan fondsen dreigde het project te stagneren. Reden voor de GBS, Deputaatschap voor Israël uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten en het Steunfonds Israël de handen ineen te slaan om dit belangrijke werk voortgang te laten vinden. Inmiddels zijn de meeste Bijbelboeken geheel herzien. We zijn benieuwd naar de reacties van de mensen in de jonge Messiasbelijdende gemeenten. Omdat de Delitzschvertaling hetzelfde ‘taalkleed’ heeft als het Hebreeuwse Oude Testament, hopen we dat daardoor de drempel voor orthodoxe Joden om het Nieuwe Testament te lezen, verlaagd zal worden. Ook het komende  jaar zullen nog aanzienlijke bedragen voor dit project nodig zijn in verband met de afronding van het vertaalwerk, drukken van de bijbels en het ook digitaal beschikbaar te stellen, aldus Timmerman.

 

Onderwijs en zorg

De tweede manier van verbreiding van het Evangelie gaat via de steun aan scholen en verzorgingshuizen. Timmerman: „Zo steunen we de Makor HaTikvah-school (Bron van Hoop) in Jeruzalem: de enige school in de enorme stad waar het Nieuwe Testament voor de kinderen opengaat. De staat Israël heeft de school onlangs erkend, maar voor de financiën is de school afhankelijk van giften. De kosten voor dit onderwijs zijn hoog (Ongeveer € 300 per kind per maand.) Steunfonds Israël is voortdurend op zoek naar particulieren en ondernemers die het werk onder de Messiasbelijdende Joden in Israël structureel willen ondersteunen. Wij zijn een interkerkelijke stichting die géén overheidssteun ontvangt en zijn dus geheel afhankelijk van giften.”

 

Voor verdere info: www.steunfondsisraël.nl

 

 

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier