• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Leden

Contactgegevens

Stichting Kom over en help
Beurtschipper 14
3861 SC Nijkerk
T 033 246 32 08 | 06-53934401
E azoutewelle@komoverenhelp.nl
W www.komoverenhelp.nl

Stichting Kom over en help

Geroepen om te dienen. Dat is wat ons drijft. Onze inspiratiebron daarvoor is de Bijbel, het Woord van God. Het roept ons op om het geestelijk en lichamelijk welzijn van armen, wezen en verdrukten te bevorderen. Zo worden tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God zichtbaar in deze wereld.

Wij richten ons op kwetsbare naasten in Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Dit doen we vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in samenwerking met christelijke organisaties en kerken.

Kernwaarden

Betrokkenheid vanuit verbondenheid

Vanuit onze geschiedenis hebben we een sterke geestelijke verbondenheid met christenen en kerken die geleden hebben en nog lijden onder de gevolgen van het communisme. Deze verbondenheid leidt tot blijvende betrokkenheid bij hen én hun samenleving.

De gehéle mens

Wij zien het welzijn van de mens vanuit het holistische perspectief: de mens in harmonie met God, zijn naaste, de schepping en zichzelf.

Oog voor de kwetsbare naaste

Wij richten ons in de eerste plaats op kwetsbare kinderen en gezinnen. Door armoede en ontwrichting kunnen veel kinderen niet opgroeien en zich niet ontwikkelen in de veiligheid van een stabiel en waarde(n)vol gezin.

Barmhartigheid

Wij zien het als onze roeping om in bewogenheid onze kwetsbare naaste in de landen waar we werken, te dienen. Dit willen we doen in navolging van Christus, Die met innerlijke ontferming en bewogenheid omzag naar de mens in zijn geestelijke en lichamelijke noden.

Recht

De Bijbel geeft in het Oude Testament richtlijnen voor de ordening van het maatschappelijke leven waarin de armen rechten hebben. Van Christus lezen we dat Hij opkwam voor de armen en verdrukten. Zo willen wij een stem geven aan hen die niet gehoord worden en geen helper hebben.

Partnerschap

Partnerschap betekent voor Kom over en help samen met lokale partners, op basis van een gedeelde christelijke visie en uitgaande van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, inhoud geven aan armoedebestrijding.

Betrouwbaar en professioneel

Kom over en help wil een betrouwbare en professionele organisatie zijn. Wij zijn dan ook aanspreekbaar op een verantwoorde besteding van middelen, op transparantie in beleid en uitvoering en op de bereidheid te leren van ervaringen.

 

Zie voor meer info: https://www.komoverenhelp.nl

 

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier