• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Leden

Contactgegevens

Stichting Metadidomi Foundation
Postbus 1
4697 ZG Sint Annaland
T 0166-652163 / 06-47873731
E info@metadidomi.nl
W www.metadidomi.nl

Stichting Metadidomi Foundation

Metadidomi: ‘Wie twee rokken heeft…”

Stichting Metadidomi Foundation uit Sint-Annaland meldde zich onlangs als lid van de VRO. De stichting is gericht op goede doelen, maar heeft de focus vanwege de oorlog in de regio op dit moment voornamelijk gelegd op het lenigen van de nood in Oekraïne. Pr-medewerker André van der Linden hoopt dat ondernemers zich de nood aantrekken en zich aangesproken voelen door de naam van de stichting.

 „De naam Metadidomi is afgeleid uit Lukas 3:11 en betekent: ‘Die twee rokken heeft, dele hem mede die geen heeft; en die spijze heeft, doe desgelijks.’ In het Grieks is er sprake van gebiedende wijs: ‘Deel mede!” Het is een voluit christelijke opdracht om de medemens in nood te helpen en persoonlijk zet ik me daar graag voor in. De middelen van de stichting worden gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, bijdragen, subsidies en overige inkomsten,” vertelt Van der Linden.

 

Naast de financiële ondersteuning van diverse goede doelen in binnen- en buitenland, loopt er sinds enige jaren een gehandicaptenproject in Oekraïne, waarvoor Stichting Metadidomi de benodigde financiële middelen ter beschikking stelt.

André: „Vanuit een plaatselijke kerkelijke gemeente is een medewerker aangesteld die contacten probeert op te bouwen met gezinnen en families met gehandicapte kinderen. Aangezien gehandicapten in Oekraïne zelden aan het openbare leven deelnemen, kost het behoorlijk wat inspanning om met dergelijke mensen in contact te komen en een vertrouwensband op te bouwen. Inmiddels is er een dagopvang gerealiseerd en zijn er verschillende activiteiten, zowel individueel als gezamenlijk, met de kinderen (en hun familie) georganiseerd.”

 

Door de vele aanvallen op de kritieke infrastructuur van Oekraïne en de daaropvolgende black-outs, zijn aggregaten een veelgevraagd item. Metadidomi heeft de afgelopen weken al zo een 150 aggregaten met vermogens van 5-50kw naar Oekraïne gedistribueerd. Dit is gelukt door de vele hulp van donateurs, sponsoren en partners. Ook is er weer een aantal transporten onderweg naar Charkiv, Mykolaiv en Cherson met voedsel, warme kleding en dekens.

 

PR-medeweker Van der Linden werkte jarenlang bij het RD op de afdeling advertentie- en abonneewerving. „Ik ben opgeleid in marketing en handel, maar de goede doelen hebben altijd mijn aandacht gehad. Ik ben vooral geïnteresseerd in mensen en ik denk dat me dat helpt in deze baan bij Metadidomi. Ik zeg altijd: ‘Begin waar een ander is en probeer vandaar uit een verbinding en brug te leggen naar het doel waarmee je bezig bent. Ik hoop dat dat er toe zal leiden, dat we ook de ondernemers van de VRO tot onze vaste contactenkring zullen kunnen rekenen,” aldus de fondsenwerver.

 

Voor meer info: www.metadidomi.nl

 

 

 

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier