• Verenigde
  • Reformatorische
  • Ondernemingen

Leden

Contactgegevens

Vereniging Helpende Handen
Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
T (0348) 48 99 70
E fa.mulder@helpendehanden.nl
W www.helpendehanden.nl

Vereniging Helpende Handen

De Bijbelse richtlijnen voor het denken, doen en handelen zijn de norm voor de uitgangspunten voor ondersteuning en dienstverlening die Helpende Handen biedt aan haar leden. De Bijbelse richtlijnen gelden dan niet alleen als leidraad voor ons dagelijks bezig zijn, maar geven vooral ook diepte aan onze opdracht tot dienstbetoon.

Elk mens mag er zijn. Dat is naar onze overtuiging Gods bedoeling met elk mensenleven. Vanuit de positie van de mens met een beperking in de samenleving hebben wij de naaste met een beperking bij te staan op de weg tot zelfontplooiing. Daarbij is niet het ‘maximale’ maar het ‘optimale’ richtinggevend, zodat individuele aandacht voor de unieke persoonlijkheid van elk mens een vereiste is.

Het beleid van Helpende Handen is erop gericht dat mensen met een beperking gezien worden als volwaardige burgers, die worden benaderd vanuit hun mogelijkheden in plaats vanuit hun beperkingen. Ontwikkelingen in kerk en maatschappij, die de positie van en de zorg voor mensen met een beperking raken, vragen om reacties. Helpende Handen wil een bijdrage leveren die kerk en maatschappij bewegen tot een houding, die mensen met een beperking insluit in plaats van uitsluit.

Belangenbehartiging
Om hun belangen op andere levensterreinen te behartigen, heeft Helpende Handen regelmatig contact met politieke partijen, zorgaanbieders en andere organisaties.

Persoonlijke dienstverlening
Consulenten Persoonlijke Dienstverlening helpen mensen met een beperking en hun ouders in de zoektocht naar passende zorg of hulp. Voorbeelden hiervan zijn het begeleiden bij indicatieaanvragen en het zoeken van een passende school, woning of werkkring.

Lotgenotencontact
‘Erkenning’ en ‘herkenning’. Twee woorden die veel terugkomen in reacties op de vraag naar het belang van lotgenotencontact. Hiermee biedt Helpende Handen de mogelijkheid in contact te komen met mensen in vergelijkbare situaties.

Praktische Thuishulp
Praktische Thuishulp biedt leden van Helpende Handen hulp in de thuissituatie. Voorbeelden hiervan zijn: licht huishoudelijk werk, oppas- of gastgezin en vervoer.

Voorlichting
Een ander aspect van het werk van Helpende Handen is het geven van voorlichting. Leden, kerkenraden, verenigingen en specifieke doelgroepen worden door middel van bijeenkomsten, folders en brochures en het ledenmagazine Samen op de hoogte gebracht van ontwikkelingen met betrekking tot specifieke onderwerpen.

Zie voor meer info: https://www.helpendehanden.nl

 

Actueel

Lid Worden

Schrijf u snel in! Overweegt u lid te worden? Wij heten u alvast hartelijk welkom. Een lidmaatschap is een kleine investering. Daarvoor: behartigen we uw belangen brengen u via de VRO in contact met collegabedrijven waarmee u knowhow kunt delen of ook ontvangen brengen we u in contact met col [..]

Klik hier